Arxiu diocesà

L'Arxiu diocesà conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona des del segle IX fins a l’actualitat. Els seus fons documentals tenen uns 1.500 metres lineals, a més de 32.000 pergamins. D’aquests fons cal destacar el propis del Bisbe (Mitra, visites pastorals, lletres, ordenacions), de la Cúria (notaria, beneficis, dispenses matrimonials, testaments), de la Secretaria de Cambra (correspondència, personal, immobles, institucions), els fons incorporats (Sant Feliu de Girona, altres canòniques, monestirs, comunitats de preveres, Pies almoines, Seminari, fons patrimonials o personals), i també conserva els fons dels arxius parroquials d'una antiguitat superior als cent anys.
L’Arxiu diocesà està al servei dels organismes i institucions de la diòcesi per ajudar la seva gestió administrativa i al servei dels investigadors com una col·laboració de l'Església a la cultura de la nostra societat.

 

Arxiu capitular de la Catedral

L’Arxiu capitular és el testimoni documental de l’administració del patrimoni i del culte de la Catedral de Girona, portats a terme pel Capítol catedral, des del segle IX fins a l’actualitat. Els seus fons documentals tenen uns 400 metres lineals, a més de 14.000 pergamins i estan formats a més del fons principal del Capítol, pel fons de la comunitat dels beneficiats, el de l’administració de l’església de sant Lluc, fons de confraries de la Catedral, Col·legi de dignitats, causes pies, una part del fons de les Pies almoines i el de la col·lectoria dels subsidis que s’havien de pagar a la Corona. Té també un important fons d’arxiu musical i 160 manuscrits. El seu fons bibliogràfic imprès s’ha incorporat a la Biblioteca diocesana.
Des del 1967 està obert a la consulta pública dels investigadors, i des del 2014 la seva gestió està unida a la de l’Arxiu diocesà i la Biblioteca diocesana en l’edifici del Seminari.

 

Biblioteca diocesana del Seminari

La Biblioteca diocesana del Seminari amb 70.000 obres, és continuadora de la del col·legi dels jesuïtes de Girona creat el 1585, i des del segle XVIII ha aplegat un fons bibliogràfic molt diversificat fruit de les donacions rebudes al llarg del temps (la família Carles, Antoni de Bastero, Martín Matute, Joaquim Torremilans, Josep Porcalla, Pere Valls o Josep M. Capdevila). Amb la funció de Biblioteca diocesana ha anat aplegat també els fons bibliogràfics provinents de diverses institucions i entitats de la diòcesi de Girona (Biblioteca episcopal, Cúria diocesana, Catedral, Col·legiata de Sant Feliu, Col·legi del Collell, Sant Esteve d’Olot i altres parròquies, etc.) i actualment continua acollint i conservant les donacions bibliogràfiques que les persones, clergues o laics, de la diòcesi de Girona, vulguin fer-hi. Té uns 2.000 títols de revistes, més de 400 manuscrits i una gran col·lecció de gravats.
La Biblioteca, gràcies a un conveni amb la Universitat de Girona, va incorporant el seu fons bibliogràfic al Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona i al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). Està al servei, per a la consulta, de les activitats docents del Seminari diocesà i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, com també de totes les persones interessades en l'estudi de les ciències eclesiàstiques i dels investigadors del seu fons antic o de la documentació de l'Arxiu diocesà i de l’Arxiu capitular.