Protocol Covid-19

L’Arxiu diocesà, l’Arxiu capitular de la Catedral i la Biblioteca diocesana del Seminari de Girona reobriran a la consulta al públic mitjançant cita prèvia l’1 de setembre de 2020.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del mail a info@arxiuadg.org o bé per telèfon al 972 48 73 46 per reservar hora per la vostra consulta.

 

Mesures de prevenció:

-No es pot accedir a l’arxiu i biblioteca per a la consulta de documents i llibres sense cita prèvia

-L’aforament de la sala de consulta es d’un màxim de 6 persones

-És obligatori l’ús de mascareta pròpia

-L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús durant la seva consulta

-Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala i amb el personal

-No es permet l’ús dels ordinadors de la sala. Cal una autorització expressa

-Es poden fer servir els ordinadors portàtils personals i accedir a la wifi local

-Les consultes presencials han de ser individuals. No es permet la consulta d’un mateix document  per dues o més persones alhora

-Totes les consultes dels llibres sagramentals parroquials i les dispenses matrimonials s’han de fer on-line al web de l’arxiu. Les imatges s’aniran incorporant progressivament

-Els documents de l’arxiu consultats es retornaran al personal. Els llibres de la biblioteca, siguin de la sala de consulta o del dipòsit, es col·locaran en un carro especial. Documents i llibres romandran en quarantena 48 hores abans de tornar a estar disponibles

-No poden accedir a l’arxiu persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin estat en contacte amb una persona malalta

 

 

 

+ notícies