Localitzades a l’Arxiu Capitular tres còpies del testament del comte Ramon Berenguer III (1082-1131)

En estudiar el manuscrit 3 de l’Arxiu Capitular de Girona per a la seva catalogació, ha aparegut, entre la tapa i el cos del volum, un quadern de sis fulls. Al comprovar-ne el text s’ha vist que es tracta d’una còpia del segle XVIII del darrer testament del comte de Barcelona i Girona, Ramon Berenguer III. Es dona el cas que d’aquest testament només se’n coneixia, fins ara, una còpia del 1204 a l’Arxiu de la Corona d’Aragó; però en l’espai de poc temps a l’Arxiu Capitular de Girona s’hi han localitzat tres còpies d’aquest testament: una còpia més antiga del 1209, en pergamí, una altra còpia en paper del novembre de 1687, i aquesta darrera còpia del segle XVIII. Aquest número de còpies es pot explicar pels llegats que el comte va fer a la Catedral de Girona.

 

 

(Còpia del testament en pergamí de 1209)

 

 

 

  + notícies