Restauració de la "Molassa"

El Taller de Restauració de Document Gràfic del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona ha restaurat un llibre molt important de l’Arxiu diocesà que porta per títol: Índexs i Miscel·lània d’Antic Onofre Esteldat, conegut també com a Molassa, segurament pel seu volum i contingut ben divers (1576), 35x23x18 cm., 993 ff. (ADG Índex i Repertoris,1). Aquest llibre tenia les cobertes trencades i la relligadura malmesa i la segona meitat del mateix estava molt afectat per tintes ferrogàl·liques. També s’ha aprofitat el procés de restauració per fer-ne una digitalització amb l’empresa Dinser. La seva restauració i digitalització amb un cost de 10.833,13€ ha comptat amb el suport d’una subvenció de 6.333€ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest volum de la Molassa conté diverses relacions com l’índex de patronats actius, el llistat de beneficis del bisbat, formularis per a redacció de documents, beneficis de patronat reial, taula de capbrevacions de delmes fetes al bisbe, sumari de constitucions sinodals, usatges i consuetuds en matèria senyorial, sinodals de 1362 a 1475, perceptors de delmes del bisbat en el segle XVI per ordre de lletres de les parròquies, constitucions i costumari de la seu de Girona, ordre de la taula de testaments del bisbat de Barcelona del segle XV o almoines fundades al bisbat de Girona en el segle XVI.

 

 

 

 

 

 

 

  + notícies