Biblioteca: unes novetats des de març a juny

Armand Puig i Tàrrech. Els Salms : en hebreu, grec, llatí i català : homenatge a sant Jeroni en el 1600 aniversari de la seva mort. Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià : Associació Bíblica de Catalunya : Centre de Pastoral Litúrgica : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, abril 2021 (Grans textos cristians ; 10)

 

Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. Directori per a la catequesi : versió catalana a càrrec de Joan M. Amich Raurich i d'Enric Termes Ferré. Barcelona : Claret Editorial, novembre de 2020 (Documents del Magisteri ; 72)

 

Jordi Gayà Estelrich (ed.). Enchiridion theologicum lullianum. [Barcelona] : Ateneu Universitari Sant Pacià : Facultat de Teologia de Catalunya : Facultat de Filosofia de Catalunya, juliol 2021 (Grans textos cristians ; 1)

 

Ramon Corts i Blay. El cardenal Vidal i Barraquer entre la crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera : arxius vaticans (1921-1923). Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Facultat de Teologia de Catalunya, febrer 2021 (Studia historica tarraconensia ; 12)

 

José San José Prisco. Sinodalidad : perspectivas teológicas canónicas y pastorales. Salamanca : Sígueme, 2022 (Lux Mundi ; 103. Manuales)

 

Santiago Guijarro. Metodología exegética del Nuevo Testamento. Salamanca : Sígueme, 2021 (Biblioteca de Estudios Bíblicos ; 166)

 

Matteo Crimella. Padre nuestro : la oración de Jesús en los evangelios. Salamanca : Ediciones Sígueme, 2022 (Biblioteca de Estudios Bíblicos. Minor ; 26)

 

Eurípides. Tragèdies [VIII: Les Fenícies ; Orestes]. Barcelona : Fundació Bernat Metge, 2020. (Fundació Bernat Metge (Col·lecció : text i traducció). Escriptors grecs ; 437)

 

Àngel Rodríguez Vilagran. Festes i tradicions catalanes : origen, simbologia i costums. Barcelona : L'Arca, 2022 (Col·lecció L'Arca)

 

Ysabel de Andia. Mística : el admirable misterio de Dios y del hombre en Cristo. Salamanca : Sígueme, 2022 (Verdad e Imagen ; 155. Teologia)

 

Joan Boadas i Raset. Diccionario boadas para la gestión de archivos. Somonte-Cenero, Gijón : Ediciones Trea, [2021]. (Archivos siglo XXI ; 30)

 

Emanuela Prinzivalli, Manlio Simonetti. La Teología de los primeros cristianos : (siglos I al V) ; edición preparada por Antonio Gaytán. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 2021 (BAC. Maior ; 135)

 

 Josep N. Pujol i Toni Cruanyes. Creus de terme. Girona : Diputació de Girona : Obra Social "La Caixa", febrer de 2022 (Quaderns de la Revista de Girona ; 217. Guies ; 93)

 

 

 

 

 

  + notícies