Restauració de cinc llibres del fons d’arxius parroquials

L’any 2019 el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya a Valldoreix va tractar un conjunt de llibres tant dels arxius com de biblioteca a la càmera d’anòxia, donat que presentaven afectació per fongs. Després del tractament van restar encara alguns llibres en el Centre per a una posterior restauració pel fet que tenien diverses afectacions. Aquest any 2021 s’ha portat a terme la restauració de cinc llibres que pertanyen al fons dels arxius parroquials dipositats a l’Arxiu diocesà en el taller “BBlasi – conservació i restauració” de Tiana, sota la supervisió de la Sra. M. Carme Balliu del Centre de Valldoreix. El cost de la restauració ha estat de 7.986 €, dels quals el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en subvenciona 3.194 €.

Els llibres restaurats han estat els següents:

Llibre de Testaments T1 (1549-1564) de la parròquia de Palol d’Onyar.

Llibre de Baptismes i Òbits BO1 (1671-1769 i 1682-1755) de la parròquia de Cruïlles.

Llibre d’Òbits O1 (1851-1941) de la parròquia de Llorà.

Llibre de Matrimonis M9 (1885-1912) de la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Llibre d’Òbits O14 (1890-1894) de la parròquia de Santa Coloma de Farners.

 

   

 + notícies