50 anys de l’Asociación de Archiveros de la Iglesia en España

El 24 de setembre es va commemorar de forma presencial al Monestir de l'Escorial els 50 anys de la creació de l’associació dels arxivers eclesiàstics a Espanya que aplega arxivers diocesans, catedralicis o d’instituts religiosos. Els actes es van iniciar amb una celebració eucarística a la basílica del monestir, presidida per Mons. Ángel Fernández, bisbe d’Albacete i president de la Subcomissió de Patrimoni Cultural de la Conferència Episcopal Espanyola i amb una visita a la biblioteca.

Els altres actes van tenir lloc al Col·legi universitari Maria Cristina. Primer un acte commemoratiu dels 50 anys, amb intervencions del mateix bisbe i del president de l’associació D. Francisco Juan Fernández, degà i arxiver de la catedral de Jaén, que feu història dels precedents de l’associació.
Va recordar les iniciatives del papa Pius XI els anys 30 i com per mitjà del cardenal Tedeschini, nunci apostòlic a Espanya, va voler impulsar la creació d’un arxiu històric unificat a cada diòcesi. Aquesta indicació romana pel que fa a la diòcesi de Girona hem pogut acomplir-la en els inicis del segle XXI. Va fer memòria de les persones que van intervenir en la creació de l’associació el 1971, l’aprovació l’any 1976 d’un Reglament dels arxius eclesiàstics; la publicació el 1985 de la Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España, que més tard s’oferí per mitjà d’internet i actualment es troba en revisió per tal d’actualitzar les seves dades pel que fa als arxius.

Durant els 50 anys de trajectòria de l’associació s’han celebrat 32 congressos, el darrer el d’aquest any commemoratiu que tingué unes sessions de caràcter virtual durant el mes de juny.

La jornada va finalitzar amb la celebració de l’Assemblea ordinària de l’associació. Hi assistiren del Secretariat d’arxivers eclesiàstics de Catalunya (SAEC), com a membres de l’associació, el director de l’arxiu capitular de Barcelona i el director de l’arxiu diocesà i de l’arxiu capitular de Girona.

 

           

 

 

 + notícies