Les imatges dels llibres sacramentals parroquials ja es poden consultar online

Les limitacions que ens ha portat la pandèmia aquest any 2020 han estimulat en molts d’àmbits l’oferiment de nous serveis des d’internet. També l’Arxiu diocesà s’ha plantejat oferir les imatges dels llibres sagramentals parroquials de més de 100 anys a la consulta des del Web. Fins ara ja eren consultables a través d'intranet amb els ordinadors de la sala de consulta. A partir d’ara aquesta mateixa consulta per a la recerca dels avantpassats es pot fer online. Durant els mesos d’agost a desembre s’han penjat les imatges que corresponen a uns 4.500 llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i testaments, com a màxim fins l’any 1920, amb l’excepció d’alguns llibres d’òbits fins a 1970. La tasca no ha estat fàcil, calia anar fent correspondre les imatges de cada llibre amb la seva fitxa del catàleg que estava al Web, per això també ha estat necessària la revisió de les fitxes per part dels arxivers dedicant-hi unes 500 hores de treball.

Des de fa anys, el procés d’oferir el servei de consulta de les imatges dels llibres sagramentals parroquials de més de 100 anys d’antiguitat, ha estat paral·lel al de la seva concentració física a l’Arxiu diocesà per a millor conservació, tractament i catalogació de forma professional.

Durant els anys 1981-1983, per mitjà d’un conveni amb la Societat Genealògica d’Utah, es van microfilmar tots els llibres sagramentals de les parròquies de la diòcesi de Girona, i l’Arxiu Diocesà rebé uns 700 rotlles de microfilm que, amb l’adquisició d’un aparell de lectura el 1984, foren posats a disposició dels investigadors. Des del 2005 el contingut dels microfilms es passà a fitxers en format digital, de manera que la consulta es va poder realitzar, des d’aquell moment, per mitjà d’intranet en els ordinadors instal·lats a la sala de consulta. Ara bé, des de fa temps, s’han anat substituint gran part de les antigues imatges en blanc i negre, per noves imatges en color, amb l’ajut dels col·laboradors voluntaris de l’Arxiu. I ara la pandèmia ha urgit fer un pas més: el de buscar una alternativa a la consulta presencial, oferint la consulta directament des del Web.

 

 

 + notícies