Biblioteca: unes novetats de gener i febrer

 

Carlos Jódar Estradella, Éxodo. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 2020 (Comprender la palabra (BAC) ; 3)

 

Música Antiga de Girona. Josep Gaz : missa i tres salms a dos cors. Girona : Música Antiga de Girona, novembre de 2020. (Partitures (Música Antiga de Girona) ; 1)

 

Jean-Michel di Falco, Timothy Radcliffe, Andrea Riccardi (dir.) Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Paris : XO éd., 2014

 

Juan Chapa. La transmisión textual del nuevo testamento : manuscritos, variantes y autoridad. Salamanca : Ediciones Sígueme, 2021 (Biblioteca de Estudios Bíblicos ; 163)

 

Jean-Jacques Antier. Jung o la experiencia de lo sagrado. Barcelona : Kairós, 2011 (Kairós vitae)

 

Els Pastorets de Girona : imatges i cartells. Selecció dels anys 2005 al 2019: 40 anys de representacions del Grup Proscenium. Girona : Ajuntament de Girona, 2020

 

Francesca Español. Sant Martirià, cos sant de Banyoles : et in terra locum istum protegit et deffendit. Banyoles : Ajuntament de Banyoles ; Girona : Diputació de Girona, novembre de 2020 (Quaderns de Banyoles ; 22)

 

Joan Ferrer, Joaquim Malé, Xavier Matoses, Oriol Ponsatí-Murlà. Nou Testament grec : edició d'estudi : amb vocabulari i morfologia explicats en nota a peu de pàgina. [Tarragona] : Associació Bíblica de Catalunya ; Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià : Centre de Pastoral Litúrgica ; Girona : Universitat de Girona, gener 2019

 

Joan Ferrer, Joaquim Malé, Xavier Matoses. Diccionari grec-català del Nou Testament : amb anàlisi morfològica de totes les formes verbals. [Tarragona] : Associació Bíblica de Catalunya ; Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià : Centre de Pastoral Litúrgica ; Girona : Universitat de Girona, gener 2019

 

Marcos Aceituno, Joan Ferrer, Joaquim Malé. Grec bíblic : gramàtica i lèxic essencials. [Tarragona] : Associació Bíblica de Catalunya ; Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià : Centre de Pastoral Litúrgica ; Girona : Universitat de Girona, [2019]

 

Tomás García-Huidobro. El surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento. Estella, Navarra : Editorial Verbo Divino, 2020 (Estudios Bíblicos ; 73)

 

Marc Tul·li Ciceró. Discursos / M.T. Ciceró ; traducció de Llorenç Riber [Josep Vergés, Oliveri Nortes i Valls]. Barcelona : Fundació Bernat Metge, 2020. (Fundació Bernat Metge (Col·lecció : text i traducció). Escriptors llatins ; 432)

 

 

  + notícies