Restauració de dos volums del segle XIV

El Taller de Restauració de Document Gràfic del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona ha portat a terme aquest any la restauració de dos volums del segle XIV de l’Arxiu Diocesà. El primer, format per dos conjunts documentals: el Regestum litterarum del 1332, que aplega còpies de les lletres episcopals trameses, i el Notularum dels sotscol·lectors del 1336, que s’encarregaven del cobrament de les rendes dels beneficis vacants. El segon volum recull els Testimonis sobre la vida i els costums de peticionaris de beneficis dels anys 1342-1343. Aquests volums tenien moltes pèrdues de consistència i trencaments ocasionats per l’acció de la humitat i pels atacs d’insectes xilòfags, a més d’haver perdut la seva enquadernació. A les imatges es pot apreciar l’estat en què es trobaven i el resultat després de la restauració i nova enquadernació en pergamí. El cost d’aquestes restauracions ha estat a càrrec del pressupost de l’Arxiu diocesà, sense cap ajut de les administracions.

 

     
     

 

+ notícies