Restauració d'un Incunable de la Catedral

De l’Arxiu capitular de la Catedral, durant aquest estiu del 2018, s’ha restaurat un llibre incunable imprès el 1498: Postillae in Totum Psalterium d’Hug de Saint-Cher, cardenal de Santa Sabina. Estava molt malmès pels tèrmits i calia canviar-li l’enquadernació per a una millor conservació de l’obra. La restauració ha estat feta a l’Estudi B2 de Barcelona i el seu cost ha estat de 4.573,80 €, assumit pel Capítol de la Catedral de Girona.

+ notícies