Pergamins de la Pia Almoina

L'Arxiu de la Pia Almoina del Pa de la Seu i de l'Almoina del Vestuari de la mateixa Seu, s'instal·là a l'Hospici fundat pel bisbe Lorenzana al s.XVIII. Se li agregaren, per sostenir la institució, les almoines existents a diverses parròquies, que foren anomenades Pies memòries unides. Els pergamins foren traslladats a l'Arxiu Diocesà poc després de 1939 i els llibres romangueren a l'Hospici i avui són a l'Arxiu Històric de Girona.

 

  Pergamins de la Pia Almoina